Bouwwereld

December 2020, nummer 8

In dit nummer van Bouwwereld wordt aandacht besteed aan “Open Building”. Daarbij wordt natuurlijk de bouwtechniek van Top-Up besproken. Maar auteur Daniel Capelleveen schrijft ook over de juridische belemmeringen voor het Open Bouwen. Dit wordt vaak vergeten maar is ontzettend belangrijk. We kunnen wel bouwkundig flexibele gebouwen ontwerpen maar we moeten de flexibele mogelijkheden natuurlijk ook mogen gebruiken. Daarom moeten zaken zoals bestemmingsplannen, erfpachtcontracten en hypotheken goed worden afgestemd op een flexibel gebruik in de toekomst.

Lees het artikel als PDF