De Architect

ARC16 Innovatie Award

November 2016 – Het project Patch22 door Tom Frantzen is op diverse vlakken relevant voor transformatie en hergebruik, zowel op het gebied van risicohoudend ondernemerschap van de architect als duurzaamheid van de houten draagstructuur.

html5 video converter by EasyHtml5Video.com v3.9.1