Beton

Constructief maatwerk voor architectuurbeeld en vrije woonindeling

Twee werelden die elkaar ontmoeten: een houten draagstructuur en drie verschillende prefab betonen vloersystemen en holle wanden voor kernwanden, liftschachten en het trappenhuis. “Onze opdracht was om die twee werelden onderling te laten aansluiten,” aldus ir. Hubert Kuijpers en ir. Thijs van Schenk Brill van Pieters Bouwtechniek. “Dan moet je een hele reeks details ontwerpen om die samenhang te bewerkstelligen, maar het eindresultaat wijkt qua architectonische en constructieve opzet geen sikkepit af wat voor ogen stond. Namelijk een duurzaam, energiezuinig en sfeervol gebouw van zeven verdiepingen met vrij in te richten casco lofts.”

Lees het hele artikel als PDF